Matchen

Een goede afstemming tussen school, leerling en werkplek is van cruciaal belang voor het slagen van een duaal traject.