Welkom op duaal.topuntgent.be! 

 

Deze website heeft als doel om schoolteams (leerkracht, trajectbegeleider, directeur, etc.) te informeren en ondersteunen in de uitbouw van duale leertrajecten in het secundair onderwijs. Aan de hand van theoretische informatie en concrete praktische tools, zet de website onderwijsactoren op weg om duaal leren op school kwalitatief aan te bieden.

Deze website is niet gericht op het informeren van ouders en leerlingen rond duale trajecten. Ouders kunnen hier terecht voor concrete vragen en antwoorden rond duaal leren. Leerlingen kunnen dan weer hier terecht. Zowel ouders als leerlingen kunnen voor concrete vragen ook steeds bij hun CLB-medewerker terecht.

Bij vragen over duaal leren in het volwassenenonderwijs, verwijzen we door naar deze website.

Achtergrond

Doorheen de jaren zijn er verschillende projecten rond duaal leren uitgevoerd door de organisatie Topunt Gent in opdracht van het Europees Sociaal Fonds. Reeds in 2015 werd gestart met het project InClusieF (2015-2017), in 2017 werd DUOplus i.s.m Agoria opgestart (2017-2018), in 2018 ging DUOplus in zee met SFTL (2018-2019). Duoplus maakte ook zelf een website aan rond duaal leren. Op basis van deze laatste website en de expertise die doorheen de jaren werd opgebouwd en tijdens het laatste project Duale Impuls Gent (2020-2022), is deze website, duaal.topuntgent.be ontstaan. Het project loopt af in december 2022, de duurzaamheid van de opgebouwde expertise werd in deze website duurzaam gecapteerd.

De afgelopen jaren hebben de volgende personen als projectmedewerkers meegewerkt aan het uitbouwen van deze expertise:

Anna Claeys Eline Bohi Sofie Pattyn
Janne Lassuyt Hilde Morjean Jutta Coppens
Judith Baele Tineke Tonnard Ben Van Daele
Vivian Van Bremen Janne Opsomer Anne-Laure Denolf

 

Duale Impuls Gent is het meest recente ESF-project waarbij Topunt Gent, Onderwijscentrum Gent en VDAB in de periode van september 2020 t.e.m. december 2022 intensief samenwerken om de uitbouw van duaal leren in de regio Gent - Meetjesland/Leiestreek kwalitatief te ondersteunen. Meer informatie over dit project kan teruggevonden worden op de website van TOPunt.

Binnen het project werd gewerkt aan de volgende doelstellingen:

 

Gebruik website

Deze website is opgebouwd volgens flow van een duaal leertraject op basis van vier bouwstenen. Een succesvol traject start bij het transparant informeren van alle actoren, hier start het screenen en oriënteren van de leerling waarop een passende match tussen werkplek en leerling wordt gezocht waar de leerling begeleid en geëvalueerd wordt. Deze vier bouwstenen helpen schoolteams om op een logische en gestructureerde manier aan de slag te gaan met duaal leren. 
Iedere bouwsteen kan in de taakbalk bovenaan deze website teruggevonden worden, waarna telkens stilgestaan wordt bij praktische informatie, de concrete tools die kunnen worden gebruikt en de FAQ met de meestgestelde vragen.

 


Voor het beeldmateriaal op deze website bedanken we graag techniekbeeldbank.
Bij gebruik van andere bronnen werd dit telkens vermeld.

 

Heeft u opmerkingen of vragen? Werkt een bepaalde link niet meer? Neem dan contact op.